O laboratorium | kontakt

O laboratorium | kontakt

Kontakt z nami:

"Chemlab" laboratorium badawczo-usługowe. Tadeusz Goj

62-500, Konin

Szpitalna 13

603 341 042

E-Mail: t.goj@op.pl

Nasza historia

Historia firmy „CHEMLAB” Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj jest w praktyce historią Konińskiej Rektyfikacji Spirytusu. W sposób nieprzerwany realizuje się już od 1894 roku.
W 1894 r. w Koninie zbudowano bardzo nowoczesny, jak na ówczesne czasy zakład, w którym produkowany był spirytus rektyfikowany. Odtąd w Koninie wytwarza się spirytus rektyfikowany cały czas, nawet podczas II wojny światowej. W 1945 r. konińska rektyfikacja wchodzi w skład Państwowego Monopolu Spirytusowego, a w 1949 roku pod mecenat Poznańskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego. W 1966 roku przy Konińskiej Rektyfikacji utworzono laboratorium badawcze Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie, które prowadziło szeroki zakres analiz surowców i produktów przemysłu spirytusowego.

W styczniu w 1975 roku powstał Zakład Badawczo-Rozwojowy „Polmos” w Koninie. W zakładzie wydzielono pion badawczo-wdrożeniowy, a w jego ramach dobrze wyposażone laboratorium chemiczne. Laboratorium podobnie jak pozostałe części pionu badawczego wykonywało usługowo badania dla wszystkich zakładów produkujących alkohol etylowy w Polsce. Przy ZBR „Polmos” w Koninie powołano również Radę Naukową, która określała główne kierunki prac badawczych prowadzonych w pionie badawczo-wdrożeniowym, finansowane przez zakłady wchodzące w skład Państwowego Monopolu Spirytusowego.
W 1991 roku Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego „Polmos” podzielono na samodzielne jednostki gospodarcze. W efekcie w połowie 1991 roku utworzono Przedsiębiorstwo Państwowe „Polmos” w Koninie . W części badawczo-rozwojowej nowego Przedsiębiorstwa pozostało nowoczesne wyposażenie techniczne i badawcze, w tym również wysokiej klasy aparatura laboratoryjna np. chromatograf gazowy z detektorem masowym. Dlatego ZBR „Polmos” Koninie, teraz już jako samodzielne przedsiębiorstwo nadal wykonuje prace badawczo-usługowe dla całego przemysłu spirytusowego. Szczególnie korzystnie wyróżnia się laboratorium chemiczne, które w sposób aktywny, zawsze na wysokim poziomie wykonuje usługi dla przemysłu spirytusowego policji i prokuratury. Między innymi w laboratorium wykonuje się badania oraz prace przy nowelizacji Polskich Norm w celu ujednolicenia ich z wymagania Norm Międzynarodowych ISO, a potem również UE. Laboratorium funkcjonuje, aż do momentu upadłości/likwidacji ZBR „Polmos” Konin w 2009 r.
W marcu 2009 roku, pracownik laboratorium Tadeusz Goj nabywa od Syndyka masy upadłościowej całe wyposażenie laboratorium działającego dotąd w ramach zlikwidowanego Zakładu Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa Państwowego „Polmos” w Koninie.
Powstające laboratorium otrzymuje nazwę „CHEMLAB” Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj i natychmiast przejmuje realizację napływających nowych zleceń oraz zamówień, które wcześniej nie zostały zrealizowane z powodu zawirowań organizacyjnych . Laboratorium przejęło całe wyposażenie, wiedzę, doświadczenie i wypracowane przez lata formy kontaktu z klientami.
Właściciel laboratorium Tadeusz Goj, wcześniej jako pracownik laboratorium przy ZBR „Polmos” w Koninie samodzielnie rozwiązywał lub brał udział w rozwiązywaniu wszelkich nowych, często trudnych problemów analitycznych, obecnie robi to samo. „CHEMLAB” Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj zawsze jest gotowe pomagać swoim klientom i służyć im swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu w okresie sześciu lat działalności, nie tylko zachowało zleceniodawców byłego ZBR
„Polmos” w Koninie, ale obecnie swoje usługi świadczy również nowym klientom, obecnie już nie tylko w ramach przemysły spirytusowego, a także w ramach innych branż przemysłu chemicznego.

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Temat

    Treść wiadomości

    Nasze kwalifikacje

    Właściciel laboratorium Tadeusz Goj jest absolwentem UAM w Poznaniu, wydz. Mat-Fiz-Chem kierunek chemia. Pracę magisterską pt. Badania fizykochemiczne nad oddziaływaniem tRNA z białkiem (albuminą krwi wołowej) napisał w Zakładzie Chemii Organicznej UAM, pod kierunkiem prof. Macieja Wiewiurowskiego.
    Pierwszą pracę zawodową po ukończeniu studiów podjął w Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Przebudowie, gdzie zajmował się badaniem zawartości alkaloidów w łubinach oraz sposobem dziedziczenia się ilościowej zawartości alkaloidów łubinowych. W 1982 roku zamieszkał w Koninie i rozpoczął pracę w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu w Stacji Badawczej PAN w Koninie. W zespole zajmującym się rekultywacją terenów zmienionych przez górnictwo odkrywkowe badał procesy powstawania i dojrzewania próchnicy glebowej.
    Od 1985 roku pracuje w Zakładzie Badawczo-Rozwojowym „POLMOS” w Koninie.
    W 1987 roku ukończył Studium Podyplomowe na Wydziale Chemii Spożywczej Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w zakresie specjalizacji Technologia spirytusu i drożdży.
    Opracowuje metody rozdziału i ilościowego oznaczania związków karbonylowych w spirytusach i wyrobach alkoholowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. W laboratorium ZBR-Polmos w Koninie prowadzi badania w ramach tematu badawczego A-7 „Badania nad występowaniem związków karbonylowych w spirytusach surowych i rektyfikowanych oraz identyfikacja związków karbonylowych wykrytych w spirytusach metodą chromatografii cieczowej.”
    Jest współautorem patentu uzyskanego za opracowanie sposobu regeneracji alkoholu etylowego z odcieku po produkcji nitrocelulozy. Tadeusz Goj w tym projekcie opracował sposób przekształcenia pozostałości resztek nitrocelulozy w roztworze po wysuszeniu w formę nie zagrażającą wybuchem.
    W 2009 r. po upadłości i likwidacji ZBR „POLMOS” w Koninie Tadeusz Goj odkupuje od Syndyka masy upadłościowej ZBR „POLMOS” w Koninie wyposażenie laboratorium, ratując je przed dewastacją i rozpoczyna samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą „CHEMLAB” Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj, jako właściciel firmy.
    Jako właściciel laboratorium wykonuje praktycznie te same zadania i z tą sama pasją, jak na każdym etapie swojej wcześniejszej zawodowej działalności.
    Dla niego praca w laboratorium chemicznym to realizacja swojego powołania i hobby.
    Doświadczenie w zakresie samodzielnej pracy badawczej zdobył w ZDHiAR w Przebudowie i IPIŚ PAN w Zabrzu Stacji Badawczej w Koninie. Potwierdzeniem tego są efekty jego pracy w postaci opracowań i publikacji przedstawionych w zakładce naszej strony „Biblioteka, instrukcje, galeria.”

    Nasze cele

    Naszym celem jest dbałość o to, aby wyniki wykonywanych przez nas badań były rzetelne, dokładne i bezstronne. Staramy się nieustannie, w miarę możliwości poszerzać naszą wiedzę, umiejętności oraz możliwości badawcze i techniczne.

    Naszym celem jest w taki sposób służyć swoim klientom, aby mogli być pewni, że zlecone przez nich badania są wykonane tak dobrze, że gdyby sami posiadali pełną wiedzę specjalistyczną i wystarczająco dużo czasu, lepiej by tego nie zrobili.

    Ochrona danych osobowych „RODO”

    Niniejszym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest "CHEMLAB" Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj w Koninie.
    Istotne informacje dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa znajdują się m.in. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wszelkie wątpliwości związane z ochroną danych osobowych w firmie "CHEMLAB" Laboratorium Badawczo-Usługowe Tadeusz Goj, prosimy kierować na t.goj@op.pl.