Biblioteka | Instrukcje | Galeria

Biblioteka | Instrukcje | Galeria

 • „Badania nad występowaniem związków karbonylowych w spirytusach surowych i rektyfikowanych oraz identyfikacja związków karbonylowych wykrytych w spirytusach metodą chromatografii cieczowej” (sprawozdanie z badań – str. tytułowa, streszczenie i spis treści) - zobacz więcej
 • „Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania aldehydów w spirytusach surowych i rektyfikowanych” (sprawozdanie z badań – str. tytułowa, streszczenie i spis treści) - zobacz więcej
 • „Oznaczanie zawartości związków karbonylowych metodą kolorymetryczną (z odczynnikiem Schiffa) i metodą miareczkową (z chlorowodorkiem hydroksyloaminy) (publikacja – str. tytułowa) - zobacz więcej
 • „Oznaczanie związków karbonylowych w spirytusach surowych i rektyfikowanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej” (instrukcja analityczna – str. tutułowa) - zobacz więcej
 • „Oznaczanie zawartości związków karbonylowych w spirytusach” (sprawozdanie z badań – załącznik do projektu normy – str. tytułowa) - zobacz więcej
 • „Porównanie metod oznaczeń zawartości aldehydów w wódkach gatunkowych naturalnych i spirytusach surowych” (sprawozdanie z badań – str. tytułowa i spis treści) - zobacz więcej
 • „Porównanie spektrofotometrycznych metod oznaczania akroleiny w roztworach alkoholowych. Próba określenia poziomu zawartości akroleiny w spirytusach surowych.” (sprawozdanie z badań – str. tytułowa) - zobacz więcej
 • „Próba zastosowania ekstrakcji stałej do chromatograficznego oznaczania estrów, kwasów i fuzli w spirytusach surowych i rektyfikowanych” (sprawozdanie z badań – str. tytułowa i spis treści) - zobacz więcej
 • „Seryjne oznaczanie ilościowe alkaloidów w nasionach łubinu” (publikacja – cały tekst) - zobacz więcej
 • „Skład związków karbonylowych w spirytusach surowych i rektyfikowanych różnego pochodzenia surowcowego oraz ich wpływ na właściwości sensoryczne. Cz. I. Związki karbonylowe w spirytusach surowych” (publikacja – cały tekst) - zobacz więcej
 • „Skład związków karbonylowych w spirytusach surowych i rektyfikowanych różnego pochodzenia surowcowego oraz ich wpływ na właściwości sensoryczne. Cz. II. Związki karbonylowe w spirytusach rektyfikowanych” (publikacja – cały tekst) - zobacz więcej
 • „Skład związków karbonylowych w spirytusach surowych i rektyfikowanych różnego pochodzenia surowcowego – ich wpływ na własności sensoryczne” (referat – str. tytułowa) - zobacz więcej
 • „Wpływ parametrów fermentacji na zawartość związków karbonylowych w surowym spirytusie melasowym” (sprawozdanie z badań – str. tytułowa i spis treści) - zobacz więcej
 • „Zanieczyszczenia chemiczne występujące w spirytusach – aktualny stan wiedzy, techniczne możliwości ich oznaczania oraz rzeczywiste potrzeby przemysłu spirytusowego” (publikacja – str. tytułowa) - zobacz więcej
 • „Zawartość związków karbonylowych w spirytusach śliwkowych uzyskanych w różnych warunkach fermentacji” (publikacja – cały tekst) - zobacz więcej
 • „Związki karbonylowe najczęściej występujące w spirytusach i wyrobach alkoholowych” (publikacja – cały tekst) - zobacz więcej